Open Source Software Code Aster

Code Aster byl vyvinut ve společnosti EDF jako interní FEM software a jeho historie se datuje již 20 let. Code Aster ve spojení s pre a post procesorem SALOME tvoří kompletní nástroj pro FEM analýzu. Code Aster je distribuovaný podle GNU GPL , což znamená žádné licenční poplatky. Code aster například používá Burea Veritas, French Atomic Energy Commission, PRINCIPIA R&D, EDF

email: kontakt@femca.cz
telefon.: +420 776 758 493
Ing. Josef Kozel
Česká Republika